Praktikos sritys

Administracinė teisė

Arbitražas

Finansų teisė

Bendrovių ir komercinė teisė

Baudžiamoji teisė ir baudžiamasis procesas

Darbo teisė

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Intelektinė nuosavybė

Konkurencijos teisė

Mokesčių teisė

Nemokumas ir restruktūrizavimas

Nekilnojamojo turto teisė

Paveldėjimo teisė

Statybos teisė

Šeimos teisė

Teisminės bylos

Transporto teisė

Viešųjų pirkimų teisė