Teisėjų reputaciją vertins visuomenės astovai

2014.09.10 , Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija.

Lietuvos Respublikos Prezidentė Dalia Grybauskaitė pasirašė dekretą, kuriuo į naujai formuojamą Teisėjų garbės teismą paskyrė du narius – psichologę Editą Čekuolienę ir teisės dėstytoją Vytautą Pakalniškį. Teisėjų padarytus nusižengimus nagrinėjančiame Teisėjų garbės teisme dalyvausiantys visuomenės atstovai užtikrins skaidrų ir objektyvų sprendimų priėmimą, didins žmonių pasitikėjimą teismų sistema.

Galimybė įtraukti visuomenės atstovus į teisėjų reputacijos klausimus svarstantį Teisėjų garbės teismą buvo sudaryta Prezidentei inicijavusi Teismų įstatymo pataisas, įsigaliojusias nuo šių metų liepos mėnesio. Iki šiol į Teisėjų garbės teismą buvo skiriami tik teisėjai.

„Teisėjų pažeidimai daro nepataisomą žalą visuomenės pasitikėjimui teisingumu, todėl būtinas atviras ir principingas teisėjų darbo vertinimas. Aplaidžiai dirbantiems, kyšininkaujantiems ar beatodairiškai savo mundurą ginantiems teisėjams - ne vieta teismų sistemoje. Tik sutelktomis pastangomis galime užtikrinti pagarbą teisinės valstybės principams ir įkvėpti tikėjimo teisingumu", - sako Prezidentė.

Į Teisėjų garbės teismą skiriama psichologė E. Čekuolienė yra Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto ir Vilniaus kooperacijos kolegijos lektorė. Žymus teisės mokslininkas V. Pakalniškis - Mykolo Romerio universiteto Teisės fakulteto Civilinės justicijos instituto profesorius.

Teisėjų garbės teismas sudaromas iš dešimties narių, iš kurių keturi yra visuomenės atstovai ir šeši teisėjai. Po du visuomenės atstovus skiria Prezidentas ir Seimo Pirmininkas, šešis teisėjus - Teisėjų taryba.

Nuo šiol visuomenės atstovai dalyvaus visų teisėjų savivaldos institucijų veikloje – Pretendentų į teisėjus atrankos komisijoje, Nuolatinės teisėjų veiklos vertinimo komisijoje, Teisėjų etikos ir drausmės komisijoje bei Teisėjų garbės teismo veikloje. Teisingumo stiprinimas ir teismų sistemos skaidrinimas yra vienas svarbiausių Prezidentės prioritetų.