Didėja baudos už privatumo ir asmens duomenų apsaugos pažeidimus

 2017.02.15, Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

 

           “Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja Administracinių nusižengimų kodeksas, kuris pakeičia 1984-ųjų Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksą.

 

Įsigaliojus šiam naujam teisės aktui, didės baudos ir už asmens duomenų apsaugos pažeidimus. Jos reglamentuotos 82 ir 83 kodekso straipsniuose.

 

Administracinių nusižengimų kodekse numatyta, kad pažeidus Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo asmens duomenų apsaugos srities nuostatas gali būti skiriama baudos:

- asmenims 150–580 Eur, už pakartotinį pažeidimą 550–1200 Eur;

- juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims 300–1150 Eur, už pakartotinai padarytus nusižengimus 1100–3000 Eur.”

 

Nuoroda į pranešimą: https://www.ada.lt/go.php/lit/Dideja-baudos-uz-privatumo-ir-asmens-duomenu-apsaugos-pazeidimus